Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

Kim jesteśmy?

W Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” działa łącznie ok. 20 członków i sympatyków. Łączy nas zainteresowanie CZŁOWIEKIEM, dzieckiem i dorosłym, jego rozwojem i funkcjonowaniem w życiu osobistym i społecznym.

Skład „SYNERGII” jest mieszany, zarówno ze względu na płeć, wiek, jaki i sytuację życiową i zawodową. Większość osób zaangażowanych w działalność to socjolodzy, psycholodzy i osoby związane działalność na rzecz drugiego człowieka – doradcy zawodowi, psychoterapeuci, trenerzy.

Czym się zajmujemy?

  • Realizacją ważnych dla nas inicjatyw  dot. rozwoju człowieka i społeczeństwa
  • Poradnictwem psychologicznym i zawodowym
  • Wspieraniem osób potrzebujących naszej pomocy, nie tylko finansowej
  • Wdrażaniem projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez wspomaganie rozwoju jednostek i grup społecznych, szczególnie w obszarach: społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Celem Stowarzyszenia jest dokonywanie mniejszych i większych, jednostkowych i społecznych, zmian pozytywnie wpływających na jakość życia.  Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest budowanie platformy, wokół której będą się zbierać aktywne jednostki, które mają ciekawe pomysły, inwencję i energię, aby wprowadzać je w życie.

Historia Stowarzyszenia rozpoczęła się w lutym 2007 roku, kiedy jako Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Sapere Aude” zostało zarejestrowane z siedzibą w Będzinie. Zmiana składu członkowskiego oraz nowa wizja celów i zadań Stowarzyszenia  wywołały szereg konsekwencji formalnych: w roku 2009 Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” i przeniosło swą siedzibę do Katowic.

Plany Stowarzyszenia są odpowiedzią na potrzeby współpracujących z nami organizacji i osób prywatnych. Bardzo istotnym obszarem planowanych w dłuższej perspektywie działań Stowarzyszenia jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania dzieci i promowanie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa - warsztaty dla rodziców z zakresu metod pracy z dzieckiem, kompetencji wychowawczych, promowanie edukacji małego dziecka, a także działalność z zakresu pomocy psychologicznej. Stowarzyszenia kontynuuje aplikowanie o środki na realizację projektów o charakterze społecznym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz realizację szkoleń i doradztwa z zakresu, szeroko rozumianego, rozwoju zasobów ludzkich.