Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

AKTUALNOŚCI

  • W maju 2016 podpisana zostanie umowa na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony - Doświadczony - Zatrudniony" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu 2016 roku podpisana zostanie umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, na realizację projektu "PRaca - program rozwoju: adaptacja-cel-aktywizacja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 08.04.02.
  • W kwietniu br. dla naszego klienta - WYG International Sp. z o.o. - przedstawiciele „Synergii” prowadzą na terenie woj. śląskiego spotkania informacyjne w ramach projektu wdrażanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych”.
  • Stowarzyszenie zostało darczyńcą specjalistycznego wyposażenia strzelców wyborowych 6. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego. Życzymy 100% celności :-)
  • Po długim okresie rozważań i dyskusji we własnym, i nie tylko, gronie oraz w wyniku zwiększenia aktywności naszej współpracy z partnerami zewnętrznymi (Akademia Rodzica) postanowiliśmy rozpocząć projekt społeczny SYNERGIA DLA RODZINY.

Oferta obejmuje otwarte grupy spotkaniowe (więcej tutaj).

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy – istnieje możliwość zorganizowania grup o innych tematach przewodnich.

W ramach gabinetu psychologicznego współpracującego z „Synergią” istnieje również możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej:

·         poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży : zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne, trudności  edukacyjne;

order accutane online no prescription

·         poradnictwo psychologiczne dla rodziców małych dzieci (0-4lat): wczesne diagnozowanie  rozwoju psychoruchowego oraz emocjonalnego

·         wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i połogu,

·         psychoterapia osób dorosłych,

·         praca z ciałem, choreoterapia,

·         wsparcie psychologiczne w ramach wizyt domowych.