Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

Aktualności

2017-12-27

W związku z realizacją projektu „PRaca – program rozwoju: adaptacja – cel – aktywizacja” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. (Partner) w ramach 8 OSI PRIORYTETOWEJ RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmiany, PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmiany, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Kurs SHP”.

Ilość uczestników: 13

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: woj. małopolskie

Przewidywany termin realizacji szkolenia: styczeń 2018 roku

Termin składania wyceny: 05.01.2018

Oferty prosimy przesyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.


 

2017-10-02

W związku z realizacją projektu „PRaca – program rozwoju: adaptacja – cel – aktywizacja” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. (Partner) w ramach 8 OSI PRIORYTETOWEJ RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmiany, PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmiany, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Spawanie TIG, MAG”.

Ilość uczestników: 12

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: woj. małopolskie

Przewidywany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2017 roku

Termin składania wyceny: 16.10.2017

Oferty prosimy przesyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

http://pilule-pour-bander.net http://pilule-pour-bander.net/cialis


2016-12-19

W związku z realizacją projektu „PRaca – program rozwoju: adaptacja – cel – aktywizacja” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. (Partner) w ramach 8 OSI PRIORYTETOWEJ RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmiany, PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmiany, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Licencja maszynisty”.

Ilość uczestników: 4

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: woj. małopolskie

Przewidywany termin realizacji szkolenia: styczeń/luty 2017 roku

Termin składania wyceny: 06.01.2017

Oferty prosimy przesyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

https://deutsche-apotheke.net/modafinil https://deutsche-apotheke.net/tramadol2016-11-16

W związku z realizacją projektu „PRaca – program rozwoju: adaptacja – cel – aktywizacja” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. (Partner) w ramach 8 OSI PRIORYTETOWEJ RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmiany, PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmiany, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Rewident taboru” wraz z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Ilość uczestników: 7

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: woj. małopolskie

Przewidywany termin realizacji szkolenia: grudzień 2016 roku

Termin składania wyceny: 30.11.2016

Oferty prosimy przesyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.


 

28.10.2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym w okresie 01.08.2016-31.01.2018, projekcie „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.01-24-0157/15) realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz AV Sp. z o. o. (Partner), zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją indywidualnego coachingu dla 100 uczestników niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 80 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy i 20 bezrobotnych, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego powiaty: miasta Chorzów, miasta Katowice, miasta Bytom, miasta Ruda Śląska, miasta Siemianowice Śląskie, miasta Świętochłowice, miasta Zabrze, miasta Gliwice i gliwicki, raciborski, miasta Rybnik i rybnicki, wodzisławski, miasta Jastrzębie Zdrój, miasta Żory.

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. śląskiego,  szczególności biura w Katowicach i Rybniku.

Termin składania ofert do 25.11.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA,
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W poniższym załączniku znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy ofertę.

COACHING

19.09.2016

W związku z planowaną na okres 01.08.2016-31.01.2018 rok, realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-24-0157/15) realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz AV Sp. z o.o. (Partner), zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją:

– pośrednictwa pracy

dla 100 uczestników niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,

biernych zawodowo i bezrobotnych, w tym do osób z niepełnosprawnością zamieszkujące tereny województwa śląskiego powiatów: miasta Chorzów, miasta Katowice, miasta Bytom, miasta Ruda Śląska, miasta Siemianowice Śląskie, miasta Świętochłowice, miasta Zabrze, miasta Gliwice i gliwicki, raciborski, miasta Rybnik i rybnicki, wodzisławski, miasta Jastrzębie Zdrój, miasta Żory.

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. śląskiego.

Termin składania ofert do 29.09.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną lub mailową – adres: AV Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poniżej znajdą Państwo informacje oraz wzór dokumentów na których składać należy ofertę.

POŚREDNIK PRACY

2016-09-07

W związku z realizacją projektu „PRaca - program rozwoju: adaptacja - cel - aktywizacja” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. (Partner) w ramach 8 OSI PRIORYTETOWEJ RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmiany, PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmiany, zwracamy się z prośbą o wycenę  poniżej przedstawionych usług trenerskich i doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach ścieżki dotacyjnej:

I. KOMISJA REKRUTACYJNA DO UDZIAŁU W ŚCIEŻCE DOTACYJNEJ - dokonanie kwalifikacji do udziału w tej formie wsparcia zgodnie z kryteriami i procedurami zawartymi w Regulaminie, na podstawie obowiązujących Wytycznych IP w sprawie udzielania wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach RPO WMP i dokumentacji zatwierdzonej przez IP.

II. Przeprowadzenie szkolenia „Na własny rachunek” dla 10 uczestników ścieżki, jedna grupa szkoleniowa w wymiarze 60 godzin edukacyjnych oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników.

Program szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia:

a) Podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prawo pracy.

b) Zasady rejestracji działalności gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne.

c) Rynkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (opracowanie strategii działania, zarządzanie, tworzenie przewagi konkurencyjnej, narzędzia marketingu).

d) Finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym księgowość, podatki, ubezpieczenia, pozyskiwanie zewnętrznych środków na prowadzenie firmy).

e) Zasady opracowania biznes planu.

Zamawiający zastrzega, że zaproponowany zakres szkolenia może ulec zmianom z uwagi na dostosowanie do potrzeb uczestników, na podstawie Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.

Zestaw materiałów dydaktycznych na Szkolenie  "Na własny rachunek" ostatecznie zależny będzie od potrzeb zidentyfikowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników ścieżki dotacyjnej. Przykładowy zestaw materiałów dydaktycznych:

- Biznesplan w małej firmie, Autorzy: Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown;

- Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej; Autor: Katarzyna Heinze;

- Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach; Autor: Matejun Marek;

- Przedsiębiorstwa społeczne

- naklejki z odpowiednim oznaczeniem obowiązującym w RPO do oznaczenia powyższych pozycji książkowych, długopisy z odpowiednim oznaczeniem, notatniki z odpowiednim oznaczeniem.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Kraków – woj. małopolskie

Przewidywany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2016 roku

Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej: Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające, co najmniej 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w powyższym zakresie.

III. DORADZTWO BIZNESOWE I

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego I przed uruchomieniem działalności gospodarczej w wymiarze 8 godzin edukacyjnych dla jednego uczestnika projektu (łącznie 80  godzin edukacyjnych dla 10 osób).

Zakres doradztwa będzie obejmował co najmniej: doradztwo w zakresie zasad uruchomienia firmy, opracowania biznes planu, skutecznych metod pozyskiwania pierwszych klientów, tworzenia wizerunku firmy oraz aspektów prawno – finansowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz inne zagadnienia w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników ścieżki.

Miejsce realizacji: teren województwa małopolskiego

Planowany termin przeprowadzenia doradztwa: październik/listopad 2016 roku

Wymagania dotyczące doradców: osoby posiadające, co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych z zakresu prowadzenia firmy, znajomość aktualnych wytycznych i dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego współfinansowanego ze środków UE.

Dyspozycyjności minimum 2 doradców, z których usług będą mogli skorzystać uczestnicy ścieżki.

IV. KOMISJA OCENY WNIOSKÓW - udział w pracach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/Przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego.

Zakres będzie obejmował co najmniej: przeprowadzenie oceny formalnej, merytoryczno - technicznej wniosków:

a)      o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/Przedsiębiorstwa społeczne,

b)      o przyznanie wsparcia pomostowego

oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w REGULAMINEM UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I DORADCZEGO W RAMACH ŚCIEŻKI UDZIAŁU W PROJEKCIE ZWIĄZANEJ Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU.

Miejsce realizacji: Kraków

Planowany termin realizacji: październik/listopad 2016 roku

Wymagania dotyczące członków Komisji: co najmniej 2 – letnie doświadczenie w ocenie biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Równoczesna dyspozycyjności minimum czterech ekspertów, spośród których wylosowane będą osoby, biorące udział w ocenie biznesplanów i wniosków.

V. DORADZTWO BIZNESOWE II

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego II po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 12 godzin edukacyjnych dla jednego uczestnika projektu (łącznie nie więcej niż 60 godzin edukacyjnych dla 5 osób) przez okres 12 miesięcy prowadzenia przez Uczestników działalności gospodarczej/dla 2 przedsiębiorstw społecznych powstałych w ramach projektu przez okres 12 miesięcy od momentu powstania podmiotu.

Zakres doradztwa będzie obejmował co najmniej: rozwiązywanie indywidualnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, między innymi: z zakresu marketingu, problemów prawnych, finansowych i księgowych oraz innych zgłaszanych przez uczestników ścieżki.

Miejsce realizacji: teren województwa małopolskiego.

Planowany termin przeprowadzenia doradztwa: grudzień 2016 – listopad 2017

Wymagania dotyczące doradców: osoby posiadające udokumentowane, co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych z zakresu prowadzenia firmy, znajomość aktualnych wytycznych i dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej/przedsiębiorstw społecznych.

Dyspozycyjności minimum 2 doradców, z których usług będą mogli skorzystać uczestnicy ścieżki.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie złączonego formularza
z proponowaną stawką brutto za przeprowadzenie usług w poszczególnych częściach oraz dostarczenie do biura projektu przy Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6 a w Krakowie (31-514) lub do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Poniatowskiego 34/2 w Katowicach (40-055) do dnia 20.09.2016.

Proszę o dołączenie życiorysu zawierającego informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń i/lub doradztwa biznesowego i usług eksperckich (z uwzględnieniem  okres realizacji usług szkoleniowych/doradczych/eksperckich, zakresu tych usług).
MOŻLIWE JEST SKŁADANIE WYCENY TYLKO NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI USŁUG.

 

FORMULARZ OFERTOWY
29.08.2016

W związku z realizowanym w okresie 01.08.2016-31.01.2018, projekcie „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.01-24-0157/15) realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz AV Sp. z o. o. (Partner), zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją indywidualnych konsultacji Lekarza Medycyny Pracy dla 60 uczestników, osób z niepełnosprawnością, niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 80 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy i 20 bezrobotnych, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego powiaty: miasta Chorzów, miasta Katowice, miasta Bytom, miasta Ruda Śląska, miasta Siemianowice Śląskie, miasta Świętochłowice, miasta Zabrze, miasta Gliwice i gliwicki, raciborski, miasta Rybnik i rybnicki, wodzisławski, miasta Jastrzębie Zdrój, miasta Żory.

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. śląskiego,  szczególności biura w Katowicach i Rybniku.

Termin składania ofert do 30.09.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA,
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W poniższym załączniku znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy ofertę.

OFERTA INDYWIDUALNE KONSULTACJE LEKARZA MEDYCYNY PRACY

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNE KONSULTACJE LEKARZA MEDYCYNY PRACY

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOT. INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY DO DNIA 31.10.2016, do godz. 15:00.
UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOT. INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY DO DNIA 30.11.2016, do godz. 15:00.
UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOT. INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY DO DNIA 30.12.2016, do godz. 15:00.
08.08.2016 

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym w okresie 01.08.2016-31.01.2018, projekcie „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.01-24-0157/15) realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz AV Sp. z o. o. (Partner), zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 100 uczestników niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 80 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy i 20 bezrobotnych, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego powiaty: miasta Chorzów, miasta Katowice, miasta Bytom, miasta Ruda Śląska, miasta Siemianowice Śląskie, miasta Świętochłowice, miasta Zabrze, miasta Gliwice i gliwicki, raciborski, miasta Rybnik i rybnicki, wodzisławski, miasta Jastrzębie Zdrój, miasta Żory.
Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. śląskiego, szczególności biura w Katowicach i Rybniku.
Termin składania ofert do 23.08.2016 r., do godz. 15:00
Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.
Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA,
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W poniższym załączniku znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy ofertę.
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

08.08.2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w okresie 01.01.2016-31.07.2017 projektu „Na gościńcu kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-12- 0130/15) realizowanego w partnerstwie przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu w trakcie odbywania przez nich indywidualnego poradnictwa, szkoleń zawodowych/staży.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie Miejsce realizacji usługi: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 22.08.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: poczta@stowarzyszenie-synergia.pl

W poniższym załączniku znajdą Państwo wzór dokumentu na którym składać należy ofertę.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

 

 


 

 

13.07.2016

Pośrednik pracy na terenie południowej Małopolski

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Synergia poszukuje pośrednika pracy o rozbudowanej sieci kontaktów na rynku pracy południowej Małopolski.

Wymagania:

 •          wykształcenie wyższe,
 •          udokumentowany min. 1 rok doświadczenia w realizacji pośrednictwa pracy,
 •          doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz agencji zatrudnienia,
 •          liczne dobre kontakty z pracodawcami z terenu województwa małopolskiego i ościennych,
 •          mobilność w związku z wizytami u pracodawców.

 

Zakres obowiązków/usługi:

 •          pozyskiwanie ofert pracy,
 •          opracowanie cv uczestników
 •          przedstawianie naszym klientom wysokiej jakości ofert zatrudnienia, zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami,
 •          skuteczne pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy dla naszych klientów,
 •          prowadzenie bazy ofert pracy,
 •          gromadzenie kserokopii umów podpisanych przez naszych klientów.

 

Rodzaj umowy:

do wyboru - umowa zlecenia/umowa o pracę,  motywacyjny system wynagradzania uzależniony od efektów pracy

Prosimy o przesłanie CV wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego w terminie do 19 lipca 2016 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

07.04.2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w okres 01.01.2016-31.07.2017 rok, projektu „Na gościńcu kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-12- 0130/15) realizowanego w partnerstwie przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu w trakcie odbywania przez nich indywidualnego poradnictwa, szkoleń zawodowych/staży.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie Miejsce realizacji usługi: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 27.04.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: poczta@stowarzyszenie-synergia.pl

W poniższym załączniku znajdą Państwo wzór dokumentu na którym składać należy ofertę.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

 


 

28.12.2015

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną na okres 01.01.2016-31.07.2017 rok, realizacją projektu „Na gościńcu kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-12- 0130/15) realizowanego w partnerstwie przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją poradnictwa w zakresie:

- doradztwa zawodowego

- poradnictwa psychologicznego

- coachingu

dla 135 uczestników niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale >bezrobotnych do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 12.01.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA,

ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: poczta@stowarzyszenie-

synergia.pl

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy

ofertę.

DORADZTWO ZAWODOWE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

COACHING