Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. PCK 10/5, 40-139 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

SYNERGIA - BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z czynników mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju każdej grupy społecznej, w tym także społeczeństwa, jest jej bezpieczeństwo - zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wobec powyższego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” jako jeden z ważnych celów swojej aktywności uznaje działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa. Główne obszary zainteresowania „Synergii” to bezpieczeństwo wewnętrzne i społeczne, ale także bezpieczeństwo zewnętrzne (w obszarze wzmacniania kompetencji osobistych i społecznych oraz kwalifikacji przedstawicieli służb).

Ze względu na posiadane zasoby działalność Stowarzyszenia skoncentrowana jest na doradztwie i szkoleniach (łącznie w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 300 przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych). Dotychczas „Synergia” zorganizowała następujące szkolenia:

•             Ochrona specjalna VIP

•             Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego

•             Zastosowanie technik linowych tzw. alpinistycznych do pracy na wysokości

cheap legal online pharmacy xanax

•             Specjalista ratownictwa wodnego – płetwonurek

•             Specjalista ds. ewakuacji przy użyciu technik linowych

•             Specjalista ds. ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych

•             Specjalista ds. ratownictwa przeciwpowodziowego

 

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

-        Jednostka Wojskowa 4115 - 6 Batalion Desantowo-Szturmowy im. Gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego

-        Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

-        Pluton ratownictwa wodnego i poszukiwawczego

 

„Synergia” była współautorem i partnerem projektu „Cywilna adaptacja kompetencji żołnierzy – nowa ścieżka kariery” w ramach którego ponad 130 żołnierzy wzięło udział w poniższych szkoleniach:

  • Oficer ochrony osobistej i ochrony statku
  • Morski operator bezpieczeństwa
  • Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego wraz ze szkoleniem tunelowym

  • Specjalista ds. ratownictwa wodnego
  • Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: wspinaczka skałkowa
  • Płetwonurek
  • Ratownictwo taktyczne

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest wzmocnienie jakości funkcjonowania służb mundurowych i organizacji ratowniczych nie tylko poprzez rozwijanie specjalistycznych kwalifikacji (szkolenia), ale również wspieranie działań na rzecz rozwoju osobistego (pomoc psychologiczna, kształtowanie kompetencji społecznych).

Stowarzyszenie jest także darczyńcą specjalistycznego wyposażenia strzelców wyborowych 6. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje i osoby prywatne.

Zakres współpracy:

  • Pozyskiwanie środków na działalność szkoleniową – środki unijne
  • Organizacja szkoleń
  • Partnerstwo publiczno-prywatne