Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia
ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice
tel. 32 229 84 25
e-mail. biuro@stowarzyszenie-synergia.pl
www.stowarzyszenie-synergia.pl

Oferta współpracy, kierowana do instytucji (w szczególności Powiatowych Urzędów Pracy, jednostek samorządu terytorialnego), firm i organizacji pozarządowych obejmuje m.in.

 • opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej (od stycznia 2008 do grudnia 2013 roku członkowie stowarzyszenia przygotowali dla swoich klientów projekty na łączną sumę ponad 150 milionów złotych uzyskanego dofinansowania)
 • realizacja poradnictwa zawodowego, psychologicznego i doradztwa specjalistycznego
 • wdrażanie projektów w ramach PO WER (m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, rozliczanie projektów)

 • monitoring i ewaluacja projektów (budowanie narzędzi, opracowywanie analiz i raportów)
 • opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych
 • organizacja konferencji i seminariów
 • budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
 • opracowanie koncepcji i realizacja badań społecznych
 • prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu:
  • kształtowania umiejętności psychospołecznych
  • aktywizacji na rynku pracy, szczególnie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • przedsiębiorczości i doradztwa biznesowego
  • aktywizacji społeczności lokalnych (inicjatywy obywatelskie, stowarzyszenia, fundacje)