Jak napisać wniosek o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód?

Zanim uzyskamy rozwód, musimy dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest złożenie pozwu. W jaki sposób go złożyć i na co zwrócić uwagę?

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składamy w wydziale cywilnym sądu okręgowego. Możemy dokonać tego osobiście, w biurze podawczym, bądź też wysyłając pocztą. Problem stanowi zwykle to, do jakiego właściwie sądu złożyć pozew o rozwód? Zasada jest prosta – jeśli małżonkowie zamieszkują razem, to dokument składamy do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli mieszkają osobno, to pozew zostawiamy w urzędzie właściwym dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania. W tym przypadku jeden z małżonków musi nadal przebywać w mieszkaniu. Niemniej jednak zdarza się, że małżonkowie zamieszkują w zupełnie innych miejscach. Wtedy pozew składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli zaś nie możemy ustalić jego miejsca przebywania, to dokument złożymy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda (osoby, która składa pozew rozwodowy).

Co zawiera pozew?

W pozwie rozwodowym musimy przede wszystkim określić strony postępowania, a więc podać dane osobowe małżonków oraz wykonywane przez nich zawody. Opisujemy w nim także żądania, a więc czy rozwód ma być orzeczony z winy któregoś z małżonków, czy też bez orzekania o winie. Jeśli chcemy powołać świadków, powinniśmy podać ich dane osobowe wraz z aktualnymi adresami zamieszkania. W pozwie zawieramy również informacje na temat wspólnych dzieci, jeśli takowe małżonkowie posiadają. Jeśli powód domaga się alimentów, powinien także wykazać potrzeby małoletnich dzieci. Pozew rozwodowy musimy odpowiednio uzasadnić, a więc opisać, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Możemy również podać dowody, na przykład dokumenty oraz zeznania świadków. Nie możemy zapomnieć o załącznikach do pozwu rozwodowego. Wśród nich musi znaleźć się akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenie o zarobkach małżonków czy też odpis pozwu. Powód zobowiązany jest także do wniesienia opłaty, która standardowo wynosi 600 zł.

Jak złożyć pozew o rozwód w Katowicach?

Coraz więcej osób, chcąc złożyć pozew o rozwód, korzysta z pomocy specjalistów. Doświadczony prawnik z pewnością pomoże nam uporać się z kwestiami formalnymi, jednak doskonale wiemy, że to nie wszystko, czego potrzebuje przyszły rozwodnik. Dlatego też chcąc uzyskać rozwód w Katowicach, warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie internetowej  https://nietylkorozwod.pl/. Centrum rozwodowe oferuje przede wszystkim profesjonalną pomoc prawną, ale także wsparcie psychologiczne, pomoc finansową czy nawet mediacje w związku. Rozwód jest bowiem procedurą, przez którą bardzo trudno przejść samemu. Często potrzebujemy kompleksowej pomocy nie tylko prawnika, ale i psychologa bądź mediatora. Dlatego warto wszystkie te usługi skupić w jednym miejscu, co zapewni nam profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie w trakcie rozwodu.

Author: dev5e2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *